Close Icon
KleuterAkademie

Welkom by KleuterAkademie!

KleuterAkademie is ‘n Christelike Afrikaanse
Kleuterskool vir 1 tot 6 jariges in Durbanville.

Wie is ons?

Ons kombineer verskeie opvoedingsbeginsels om u kind toe te rus met basiese lewensvaardighede om hom/haar skoolgereed te kry.  Ons glo aan leer deur te ervaar, daarom sal jou kleinding speel-speel leer en groei in elke leerarea met hope pret, aanmoediging en liefde!

Daarby skep ons ‘n veilige, positiewe en gelukkige huislike omgewing waar kinders gemaklik voel en tot hul volle potensiaal kan ontwikkel om sodoende ‘n sterk selfbeeld te bou. Die omgewing is goed gestruktureerd en stimulerend sodat kinders kan ontdek, leer en speel. Dit dra daartoe by dat kinders veilig voel om hul eie belangstellings, persoonlikheid en behoeftes te ontdek en uit te leef.

Home Puzzle

Ons skole

KleuterAkademie het 4 kampusse:

Durbanville

1-5 jaar
Meer inligting  ↓
Goedemoedstraat 126, The Crest
021 976 4083
durbanville@akademiekleuters.co.za
Lees meer

Eversdal

1-5 jaar
Meer inligting  ↓
Kendalweg 37, Eversdal
021 976 8741
eversdal@akademiekleuters.co.za
Lees meer

Sonstraal

1-5 jaar
Meer inligting  ↓
Van Der Bylstraat 5, Durbanville
021 976 2437
sonstraal@akademiekleuters.co.za
Lees meer

Graad R

6 jaar
Meer inligting  ↓
Sondalweg 15, Eversdal
021 975 0611
graadr@akademiekleuters.co.za
Lees meer

Ons missie

Ons missie is om ‘n onderrigfasiliteit te wees wat die ontwikkeling en opvoeding van die kinders wat in ons sorg geplaas is, op ‘n bekwame en unieke manier te behartig en om die belange en welsyn van die kinders eerste te plaas met elke besluit wat geneem word.  

Ons kinders is ons toekoms en ons moet hulle voorberei en toerus om dit met selfvertroue tegemoet te gaan. Ons besef dat die mense wat ons kinders van dag tot dag versorg, ‘n lewenslange impak op hulle lewens het en daarom word die personeel wat ons aanstel, sorgvuldig gekies en opgelei.

Ons wens is dat ons kinders, ouers en personeel die volgende ervarings by KleuterAkademie sal hê:

Vir ons kinders

Om versorg te wees en met respek en liefde hanteer te word.

Om voordeel te trek uit ‘n leeromgewing wat die suksesvolle bereiking van die ontwikkelingsmylpale bevorder, insluitende kognitiewe, fisieke, sosiale, sensoriese en emosionele groei.

Om uiteindelik voorbereid te wees vir die toekomstige uitdagings van primêre skool.

Om ‘n gesonde selfbeeld te ontwikkel, selfvertroue te bou en selfstandig te wees.

Vir ons ouers

Om gemaklik te voel om met die onderwyseresse en personeel te kommunikeer en dit te geniet om ‘n aktiewe rol in hul kind se sorg en ontwikkeling te speel.

Om verseker te wees dat hulle deurentyd hul kind in die beste moontlike sorg plaas.

Om te glo in ons onderrigspan se verantwoordelikheid en toewyding teenoor hul kind en sy/haar ontwikkeling.

Vir onsself

Om die bevrediging te ervaar wat kom van die erkenning van ons gemeenskap en kollegas dat, wat ons vermag, spesiaal is en iets is om op trots te wees.

Om ons werk te kan doen in ‘n omgewing wat eerlik, opreg, samewerkend, uitdagend en stimulerend is.

Om die unieke interne bevrediging te ervaar wat spruit uit die positiewe bydrae wat ons maak in die ontwikkeling van ons leerders.

Om gesien te word as ‘n groep mense wat ‘n passie het vir wat hulle doen en graag ‘n verskil wil maak in die lewe van die kinders wat ons onderrig.

Ons beginsels

Die Akademie se opvoedkundige beginsels is gegrond op tegnieke wat die volgende bevorder:

  • Motoriese vaardighede
  • Selfontdekking en kreatiwiteit
  • ‘n Verantwoordelikheidsin
  • Godsdienstige en etiese waardes
  • Gesonde sosiale verhoudings met maats en volwassenes
  • Respek vir eie en ander se besittings, tyd en spasie
  • Lewensvaardighede
  • ‘n Positiewe selfbeeld
  • Skoolgereedheid

KleuterAkademie bied ook ‘n verskeidenheid buitemuurse aktiwiteite aan wat deur gekwalifiseerde fasiliteerders by die skool aangebied word tydens buitespeeltyd.

Demonstrasieklassies word aan die begin van die jaar gehou sodat ouers en kinders kan kies waaraan hul belangstel om deel te neem.